MACIEJ

KIFNER

Skutecznie dostarczam rozwiązania oparte na nowych technologiach

Jestem liderem IT z długoletnim doświadczeniem w budowie strategii IT i wdrożeniach transformacji cyfrowej. Jako osoba otwarta na biznes oraz rozumiejąca jego perspektywę, podejmuję najtrudniejsze biznesowe decyzje służące zwiększeniu automatyzacji i digitalizacji. Zapewniam ciągłość działania systemów. Dbam o cyberbezpieczeństwo oraz jakość dostarczanych usług IT. Zarządzam zmianą, minimalizuję ryzyko.

Liczę na bliskość ludzi, wzmacniam ich i dla nich codziennie pracuję. Stawiam na efektywność: współpracowników, organizacji oraz świadczonych usług. Cechuje mnie przedsiębiorczość i proaktywność, nonkonformizm, ciekawość świata oraz pasja i dynamika w działaniu.

Wybrane kursy i szkolenia

 • Kubernetes Maestro
  kubernetesmaestro.pl & wkontenerach.pl, 2023
  Orkiestracja kontenerów.
 • DOCKER MAESTRO
  dockermaestro.pl & wkontenerach.pl, 2022
  Najbardziej rozbudowane szkolenie online z Dockera (w języku polskim) poruszające kwestie Bezpieczeństwa, Automatyzacji, Dobrych Praktyk.
 • ANF: ARCHITEKTURA NA FRONCIE
  architekturanafroncie.pl & devstyle.pl, 2021
  Program poruszający zaawansowane frontendowe tematy.
 • DNA: DROGA NOWOCZESNEGO ARCHITEKTA
  droganowoczesnegoarchitekta.pl & devstyle.pl, 2020
  Architektura oprogramowania.
 • CYKL SZKOLEŃ Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRZYGOTOWUJĄCY DO MIĘDZYNARODOWEJ CERTYFIKACJI IPMA
  Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, 2011, 2007
  Uzyskany certyfikat IPMA level C i D.
 • PRZYGOTOWANIE PROJECT MANAGERA WG METODYKI PRINCE2
  Altkom Akademia (przy współpracy z CRM), 2008
  Uzyskany certyfikat Prince2 Foundation.
 • ITIL FOUNDATION V3
  Business Excellence Institute, 2009
  Koncepcja organizacji IT jako dostawcy usług informatycznych. Praktyki skutecznego i efektywnego zarządzania cyklem życia usług od strony operacyjnej oraz ciągłego doskonalenia procesów i dostarczanych usług. Podstawowe pojęcia, definicje, role i odpowiedzialności. Przygotowanie do egzaminu ITIL Foundation.
 • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY INFORMACJI. RODO - NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY I NAJISTOTNIEJSZE POLA DOSTOSOWANIA
  DOBIS, 2000 / KRK, 2017
  RODO/UODO i Akty Wykonawcze. Zarządzanie ochroną informacji i danych oraz bezpieczeństwo danych osobowych. Obowiązek informacyjny. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane. Umowy powierzenia przetwarzania danych. Zakres obowiązków administratora danych osobowych oraz innych osób pełniących ważne stanowiska (z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa informacji). Weryfikacja poprawności budowy użytkowanego oprogramowania i systemów względem wymogów prawa. Zabezpieczenie danych osobowych.
 • KURS DLA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI WG ISO 27001:2005
  SGS Polska, 2010
  Uzyskany certyfikat Auditora Wewnętrznego ISO/IEC 27001:2005.
 • INTENSYWNY PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI BIZNESOWYCH: MILLIONAIRE MIND INTENSIVE, NEVER WORK AGAIN, TRAIN THE TRAINER, GUERRILLA BUSINESS INTENSIVE, UNSTOPPABLE
  Success Resources / M&P, 2015/2018
  Strategie biznesowe sprzedaży i sztuka sprzedaży. Prezentacje i techniki prowadzenia szkoleń i występów scenicznych. Techniki planowania strategicznego i określania celi. Zasady marketingu. Copywriting. Rozwiązywanie problemów. Negocjacje. Działania pomimo własnych przekonań, przełamywanie wewnętrznych oporów. Celebracja sukcesów. Dochody pasywne, systemy biznesowe, wzorce.
 • SIĘGAJ POZA HORYZONT - PROGRAM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH
  Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, 2012
  Analiza potrzeb i ewaluacja szkoleń. Budowanie autorytetu trenera na sali szkoleniowej. Sztuka sterowania uwagą uczestników. Warsztatowe narzędzia pracy trenera. Stymulowanie do aktywności i kreatywności. Jak sobie radzić z trudnymi i ekstremalnymi sytuacjami szkoleniowymi. Kunszt feedback’u.
 • TWÓJ WIZERUNEK - TWÓJ SUKCES
  MTD Centrum Szkoleń i Doradztwa, 2011
  Umiejętności komunikacyjne w negocjacjach, sterowanie procesem negocjacji, rozpoznawanie i klasyfikacja cech osobowościowych partnera negocjacyjnego oraz właściwe reagowanie na zachowania związane z rozpoznanymi cechami. Radzenie sobie z napięciem i stresem. Savoir vivre w pracy i w biznesie. Asertywność. Wizaż / wizerunek osobisty. Autoprezentacja, pierwsze wrażenie. Dress Code, stylizacja, dobór odpowiedniego stroju do konkretnej sylwetki, biżuteria i dodatki.Edukacja