MACIEJ

KIFNER

Skutecznie dostarczam rozwiązania oparte na nowych technologiach

Jestem liderem IT z długoletnim doświadczeniem w budowie strategii IT i wdrożeniach transformacji cyfrowej. Jako osoba otwarta na biznes oraz rozumiejąca jego perspektywę, podejmuję najtrudniejsze biznesowe decyzje służące zwiększeniu automatyzacji i digitalizacji. Zapewniam ciągłość działania systemów. Dbam o cyberbezpieczeństwo oraz jakość dostarczanych usług IT. Zarządzam zmianą, minimalizuję ryzyko.

Liczę na bliskość ludzi, wzmacniam ich i dla nich codziennie pracuję. Stawiam na efektywność: współpracowników, organizacji oraz świadczonych usług. Cechuje mnie przedsiębiorczość i proaktywność, nonkonformizm, ciekawość świata oraz pasja i dynamika w działaniu.

Osobowość

Moje życie i osobowość definiuję przez 3 zasadnicze obszary: Rodzina, Praca, Ja. Każdemu poświęcam czas i działanie, każdemu oddaję się każdego dnia. Ich fundamentem są wartości i dobre wzorce którymi żyję. Są one tym więcej warte, im z większą pasją przekazuję je dalej.

Poszczególne wartości doskonale opisuje "Fundacja na rzecz lepszego życia" (www.values.com).
Tworzone kampanie społeczne wskazują inspirujące i istotne elementy życia, na których warto się oprzeć, tak aby stawać się lepszym każdego dnia.Podstawowe wartości:

Mój fundament życia:


zbudowałem przez:


wykorzystując siłę pozyskaną z:


oraz wierząc w:


Każdego dnia daje od siebie: